Menu
Your Cart

Нови заглавия

Социални проблеми на слепотата и слабото зрение
New Hot
Без изцяло да се игнорират проблемите на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените, тази монография ни потапя в една проблематика, обременена с предразсъдъци, митове, легенди, суеверия и възхищения, които стигматизират близо 200 милиона от населението на земята. Слепотата и слабото зрени..
25.00лв.
Социално-педагогическа подкрепа и превенция на отпадането от училищното образование
New Hot
Социално-педагогическа подкрепа в предучилищното и училищно образование е съществен фактор за превенция на отпадането на учениците от образователната система. С влизането в сила на новото законодателство в тази сфера в последните години приобщаващото образование в България се очертава като педа..
20.00лв.
Социално-педагогическа подкрепа и приобщаващо образование в условията на пандемия
New Hot
Пандемията, причинена от COVID-19, трансформира много обществени системи и процеси. Децата бяха тази част от обществото, която се наложи да се изправи срещу трудности, които невинаги можеха да им бъдат обяснени или разрешени. Приобщаващото образование като политика и философия също беше изправен..
6.00лв.
Функционално оценяване в приобщаващото образование
New Hot Не е наличен
    Функционалната оценка на специалните образователни потребности е важна част от цялостното предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобща..
20.00лв.
Говорна терапия
New Hot
    "Говорна терапия" е шести поред труд на проф. дпн Цветанка Ценова, продължение и доразвитие на издадената през 2001 г. "Терапия на артикулационните нарушения". Тук говорната патология е подробно описана в съвременната теоретична рамка заедно със средствата за идентификация и ..
37.00лв.
Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения
New Hot Не е наличен
    "Логопедия" е третото издание на книгата, преработено и допълнено с нова, актуализирана информация както в теоретичен, така и в практическо - приложен аспект. Първият раздел съдържа основния понятиен апарат и съвременната концептуална база на знанията за комуникацията, езика, речт..
37.00лв.
Монтесори методът и приобщаващата образователна среда
New Hot
В съвременните условия пред специалистите е поставена изключително сложна и отговорна задача-да организират образователната среда по такъв начин, че всяко дете да се чувства комфортно, социализирано и да получава адекватни стимули за развитие и обучение. Тази задача, безспорно, е много хуманна, ..
22.00лв.
Приобщавща интелигентност при педагогическите специалисти
New Hot
Приобщаващата интелигентност е необходимо умение, което трябва да развием в себе си в един нов свят, който реабилитира различието и другостта. Това е и условие за изграждането на приобщаваща образователна система, в която има място за всички&..
15.00лв.
Историята на моя живот
New Hot
„Историята на моя живот“ е първата книга за живота на една от легендарните личности в човешката история – сляпоглухата американка Хелън Келър. Философи, психолози и педагози могат да открият как едно оригинално хрумване на Съливан става причина Хелън да усвои първото понятие – вода. Специалистит..
15.00лв.
Обучение на сляпоглухи деца и юноши
New Hot
    В книгата са разгледани причините за сляпоглухотата, нейната същност, зараждането на идеята за обучение на сляпоглухи, особеностите в развитието на тази категория лица. Описани са основните методи на общуване при сляпоглухите и как да се направи избор на най-подходящия. Обсъдени са осо..
30.00лв.
Ориентиране и мобилност
New Hot
    Учебникът по ориентиране и мобилност предлага един добър баланс на теоретична информация и директна практическа подготовка с описание на всички по-важни мобилни техники. Учебникът се състои от общо 15 глави: Глава І. Ориентирането и мобилността като специална дисциплина з..
20.00лв.
Показани 13 от 24 | 32 (3 Страници)