Menu
Your Cart

Нови заглавия

,,Учениците на г-ца Цвета"
New Hot
,,Учениците на г-ца Цвета" е книжка, посветена на децата със специални потребности, написана в достъпен формат за малки и големи. Тя е книжка с мисия, да вдъхнови децата със затруднения да мечтаят и с мисия да помогне на техните съученици да общуват по-лесно с тях. Събрани са истории от..
12.00лв.
Взаимодействие между родители и специалисти в образователната система - клинични перспективи и консултативни подходи
New Hot
Авторите на монографията "Срещата между родители и специалисти в образователната система - клинични перспективи и консултативни подходи", д-р Николай Бонев и д-р Петя Варчева са клинични психолози, осъзнали трудната област на детската психопатология. Монографията е резултат от срещата им с трудности..
15.00лв.
Детерминанти в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности
New Hot
Монографията има за цел да разгледа детерминантите в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, да представи един нов прочит на включването на тази група деца в предучилищното и училищното образование от гледна точка на организацията и компонентите на достъпа д..
15.00лв.
Мобилно работно място за деца и ученици със специални образователни потребности
New Hot
Мобилното работно място е разработено за деца и ученици, които се нуждаят от помощ при организирането на деня си. Поставете на бюрото, за да намалите разсейването и да подобрите концентрацията. Това помощно средство е чудесен инструмент за всеки ресурсен учител, психолог или логопед, който чрез ..
68.00лв.
Функционално оценяване в приобщаващото образование
New Hot
    Функционалната оценка на специалните образователни потребности е важна част от цялостното предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобща..
20.00лв.
Говорна терапия
New Hot
    "Говорна терапия" е шести поред труд на проф. дпн Цветанка Ценова, продължение и доразвитие на издадената през 2001 г. "Терапия на артикулационните нарушения". Тук говорната патология е подробно описана в съвременната теоретична рамка заедно със средствата за идентификация и ..
34.00лв.
Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения
New Hot
    "Логопедия" е третото издание на книгата, преработено и допълнено с нова, актуализирана информация както в теоретичен, така и в практическо - приложен аспект. Първият раздел съдържа основния понятиен апарат и съвременната концептуална база на знанията за комуникацията, езика, речт..
34.00лв.
Монтесори методът и приобщаващата образователна среда
New Hot
В съвременните условия пред специалистите е поставена изключително сложна и отговорна задача-да организират образователната среда по такъв начин, че всяко дете да се чувства комфортно, социализирано и да получава адекватни стимули за развитие и обучение. Тази задача, безспорно, е много хуманна, ..
22.00лв.
Приобщавща интелигентност при педагогическите специалисти
New Hot
Приобщаващата интелигентност е необходимо умение, което трябва да развием в себе си в един нов свят, който реабилитира различието и другостта. Това е и условие за изграждането на приобщаваща образователна система, в която има място за всички&..
15.00лв.
Историята на моя живот
New Hot
„Историята на моя живот“ е първата книга за живота на една от легендарните личности в човешката история – сляпоглухата американка Хелън Келър. Философи, психолози и педагози могат да открият как едно оригинално хрумване на Съливан става причина Хелън да усвои първото понятие – вода. Специалистит..
15.00лв.
Обучение на сляпоглухи деца и юноши
New Hot
    В книгата са разгледани причините за сляпоглухотата, нейната същност, зараждането на идеята за обучение на сляпоглухи, особеностите в развитието на тази категория лица. Описани са основните методи на общуване при сляпоглухите и как да се направи избор на най-подходящия. Обсъдени са осо..
30.00лв.
Ориентиране и мобилност
New Hot Не е наличен
    Учебникът по ориентиране и мобилност предлага един добър баланс на теоретична информация и директна практическа подготовка с описание на всички по-важни мобилни техники. Учебникът се състои от общо 15 глави: Глава І. Ориентирането и мобилността като специална дисциплина з..
20.00лв.
Показани 1 от 12 | 23 (2 Страници)