Menu
Your Cart

Нови заглавия

Ерготерапия и сензорна интеграция в приобщаващото образование
New Hot
Настоящото издание цели да представи, от една страна, основите на ерготерапията в сферата на приобщаващото образование, а от друга страна, практиките по сензорна интеграция, които се развиват в интегрална цялост.Представени са основни модели на работа, свързани със структурата на ерготерапевтичнта с..
21.00лв.
“Училище за всички”- приказка за приобщаващо образование за деца, родители и учители - твърди корици
New Hot
Пред вас е една различна, съвременна приказка, която поставя на фокус приобщаващото образование в контекста на използването на детските приказки от ресурсните учители и останалите специалисти педагози при разботата с цели класове, групи деца, и ученици от предучилищния и началния етап на образование..
15.00лв.
Аутизъм. Подходи и стратегии за въздействие
New Hot
Монографията разглежда същността на аутистичния спектър, неговите характеристики, описва някои скали и оценъчни процедури, чрез които възможно най-рано и най-точно да се извърши поставянето на диагноза. Особено внимание се обръща на различните съществуващи стратегии, подходи и програми и методики на..
30.00лв.
Брайлово ограмотяване и мултиграмотност
New Hot
Днес се налага обновяване на методите и средствата за ефективно ограмотяване и инструментариума за измерване на четивните постижения, за да може да определим резултатите от практическото усвояване на брайловото писмо, визирани от един по-съвременен ъгъл. В тази книга брайловото ограмотяване се разгл..
22.00лв.
Взаимодействие между родители и специалисти в образователната система - клинични перспективи и консултативни подходи
New Hot
Авторите на монографията "Срещата между родители и специалисти в образователната система - клинични перспективи и консултативни подходи", д-р Николай Бонев и д-р Петя Варчева са клинични психолози, осъзнали трудната област на детската психопатология. Монографията е резултат от срещата им с трудности..
15.00лв.
Говорна терапия
New Hot
    "Говорна терапия" е шести поред труд на проф. дпн Цветанка Ценова, продължение и доразвитие на издадената през 2001 г. "Терапия на артикулационните нарушения". Тук говорната патология е подробно описана в съвременната теоретична рамка заедно със средствата за идентификация и ..
35.00лв.
Детерминанти в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности
New Hot
Монографията има за цел да разгледа детерминантите в достъпа до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, да представи един нов прочит на включването на тази група деца в предучилищното и училищното образование от гледна точка на организацията и компонентите на достъпа д..
15.00лв.
Ефективно използване на слабото зрение
New Hot
Появата на първото издание на тази книга през 1995 г. постави основите на обучението на деца и възрастни по дисциплините "Зрително подпомагане" и "Зрителна рехабилитация". След това у нас се появяват редица статии и едно ръководство върху зрителната рехабилитация на възрастните от Радулов и Божилова..
22.00лв.
Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения
New Hot
    "Логопедия" е третото издание на книгата, преработено и допълнено с нова, актуализирана информация както в теоретичен, така и в практическо - приложен аспект. Първият раздел съдържа основния понятиен апарат и съвременната концептуална база на знанията за комуникацията, езика, речт..
35.00лв.
Монтесори методът и приобщаващата образователна среда
New Hot
В съвременните условия пред специалистите е поставена изключително сложна и отговорна задача-да организират образователната среда по такъв начин, че всяко дете да се чувства комфортно, социализирано и да получава адекватни стимули за развитие и обучение. Тази задача, безспорно, е много хуманна, ..
22.00лв.
Приобщаващо образование и организация  на подкрепяща среда
New Hot Pre-Order
Приобщаващото образование и организация на подкрепящата среда е монографична книга основана на защитена дисертация на Калоян Дамянов през 2012 г. Като пряк участник в процеса по формиране на новите български образователни политики в процеса на формиране на новите български образователни политики..
15.00лв.
Приобщавща интелигентност при педагогическите специалисти
New Hot
Приобщаващата интелигентност е необходимо умение, което трябва да развием в себе си в един нов свят, който реабилитира различието и другостта. Това е и условие за изграждането на приобщаваща образователна система, в която има място за всички&..
15.00лв.
Показани 1 от 12 | 35 (3 Страници)