Menu
Your Cart

Нови заглавия

Тениска "Аз съм ресурсен учител"
New Hot
Тениска "Аз съм ресурсен учител" е изработена от 100 % памук и се предлага в два размера -  M, L. Teниската се предлага в син и зелен цвят...
15.00лв.
Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/
New Hot
    Монографията „Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“ отразява назрялата необходимост в съвременната българска изследователска наука за изследване на последователността на развитие на фонологичното осъзнаване, особено в критично важния период от 4 до 7-го..
18.00лв.
Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици
New Hot
    Методическото ръководство е пряко насочено към преподаване по специалната програма по полезни умения при зрително затруднени ученици както в специалното училище, така и в условията на интегрирано и включващо обучение. Ръководството предлага теоретична част, изложена в гла..
24.00лв.
Кариерно развитие на хората с увредено зрение
New Hot
Основното нещо, чрез което се осмисля човешкия живот е трудовата дейност, която има изключително много измерения.  В нашето съвремие никой не се съмнява, че хората със зрителни увреждания като част от общата популация на хората в неравностойно положение с дейността си могат да допринасят в мног..
18.00лв.
Мобилно работно място за деца и ученици със специални образователни потребности
New Hot
Мобилното работно място е разработено за деца и ученици, които се нуждаят от помощ при организирането на деня си. Поставете на бюрото, за да намалите разсейването и да подобрите концентрацията. Това помощно средство е чудесен инструмент за всеки ресурсен учител, психолог или логопед, който чрез ..
68.00лв.
Помощни средства и технологии за деца и ученици
New Hot
Настоящата книга предлага информация за многообразието и въвеждането на помощните средства и технологии в образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности. Чрез класифициране се представя прилагането им предимно в условията на детската градина или училището, ка..
12.00лв.
Социални проблеми на слепотата и слабото зрение
New Hot
Без изцяло да се игнорират проблемите на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените, тази монография ни потапя в една проблематика, обременена с предразсъдъци, митове, легенди, суеверия и възхищения, които стигматизират близо 200 милиона от населението на земята. Слепотата и слабото зрени..
25.00лв.
Мотивация за неагресивно поведение
New Hot
    „Мотивация за неагресивно поведение“ е методическо ръководство за учители, което цели да подкрепи процеса на формиране на социални умения, като средство за превенция на агресивните прояви сред учениците.    Тренирането на социални умения има за цел да извади ученици..
9.00лв.
Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование 8-9.11.2019 г.
New Hot
    Сборникът, който заедно с колегите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град (РЦПППО – София-град) и Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) съставихме, условно е разделен в две части. Първата част е посветена на съвремен..
10.00лв.
Четенето и свързани фактори
New Hot
    Монографията „Четенето и свързани фактори“ е своеобразно продължение на предходната книга на автора („Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“). Основният фокус тук са проблемите в усвояването на четенето и свързаните с него фактори при типично и атипично ..
25.00лв.
Показани 25 от 35 | 35 (3 Страници)