Menu
Your Cart

Мира Цветкова-Арсова

Аутизъм. Подходи и стратегии за въздействие
New Hot
Монографията разглежда същността на аутистичния спектър, неговите характеристики, описва някои скали и оценъчни процедури, чрез които възможно най-рано и най-точно да се извърши поставянето на диагноза. Особено внимание се обръща на различните съществуващи стратегии, подходи и програми и методики на..
30.00лв.
Обучение на сляпоглухи деца и юноши
New Hot
    В книгата са разгледани причините за сляпоглухотата, нейната същност, зараждането на идеята за обучение на сляпоглухи, особеностите в развитието на тази категория лица. Описани са основните методи на общуване при сляпоглухите и как да се направи избор на най-подходящия. Обсъдени са осо..
30.00лв.
Ориентиране и мобилност
New Hot
    Учебникът по ориентиране и мобилност предлага един добър баланс на теоретична информация и директна практическа подготовка с описание на всички по-важни мобилни техники. Учебникът се състои от общо 15 глави: Глава І. Ориентирането и мобилността като специална дисциплина з..
20.00лв.
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
New Hot Не е наличен
    Тази книга се състои от две основни части – теоретична и изследователска. В теоретичната част, в рамките на 12 глави, се дискутират различни основни въпроси. Главите са: Глава І. Дефиниции на  множествените увреждания. Класификация; Глава ІІ. Исторически преглед на об..
28.00лв.
Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици
New Hot Не е наличен
    Методическото ръководство е пряко насочено към преподаване по специалната програма по полезни умения при зрително затруднени ученици както в специалното училище, така и в условията на интегрирано и включващо обучение. Ръководството предлага теоретична част, изложена в гла..
24.00лв.
Показани 1 от 5 | 5 (1 Страници)