Menu
Your Cart

Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование 8-9.11.2019 г.

Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование 8-9.11.2019 г.
New Hot
Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование 8-9.11.2019 г.
10.00лв.

    Сборникът, който заедно с колегите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град (РЦПППО – София-град) и Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) съставихме, условно е разделен в две части. Първата част е посветена на съвременните научни постижения и изводи, базирани на емпирични проверки. Тази част обхваща теми, посветени на съвременните функциии и отговорностите на ресурсния учител. Поставят се теми, които касаят академичната подготовка на специалистите, дискутират се проблеми отнасящи се до историческата промяна в обществата и ценноститев контекста на образованието. Не в страни са и дискутирането на въпросите, свързани с изявата и терапията на езиковата и речева патология, както и сложната и противоречива тема за моделите на психологическа оценка на развитието в детска възраст. Втората част от сборника е посветена на натрупания и акумулиран практически опит, споделен от различните специалисти. Предложените теми включват практика от различен и сложен порядък – от личните, социални и професионални умения за съвместното преподаване до изключително сложната задача за работа с родители на деца с нарушения в развитието. Тази част от сборника засяга и теми, изключително значими за настоящия социален контекст, като интерактивни методи на обучение и работата в мултикултурна среда. Сериозни и професионални са текстовете, които ни разказват за отговорната работа със специфични нарушения – при зрително или слухово затруднените деца, както и онези текстове, които споделят практика за работа с деца от аутистичния спектър, децата с интелектуални затруднения и децата със сензорни нарушения.

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.