Menu
Your Cart

Помощни средства и технологии за деца и ученици

Помощни средства и технологии за деца и ученици
New Hot
Помощни средства и технологии за деца и ученици
12.00лв.

Настоящата книга предлага информация за многообразието и въвеждането на помощните средства и технологии в образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности. Чрез класифициране се представя прилагането им предимно в условията на детската градина или училището, като се отчита тяхната значимост при предоставянето на образователни услуги във вариативна институционална среда. Изданието визира и педагогическият инструментариум в приобщаващото образование с фокус индивидуалните потребности от помощни средства и технологии на децата и учениците със специални образователни потребности.  

В българското предучилищно и училищно образование през последните години се очертава нова визия, с което се проектират основните конструкти на приобщаващото образование. То се възприема като процес, гарантиращ участието и ученето на всички деца и ученици и в този план може да се посочи, че образователната ни политика утвърждава основните приоритети, насочени към осигуряване на приобщаващо, достъпно и качествено образование за всички.

Живеейки в 21. век, учителите и учениците трябва да използват уменията си относно новите технологии, да ги прилагат ефективно и ефикасно в процеса на преподаване и учене. Днес технологиите променят начина, по който децата и учениците учат, играят и комуникират, а при децата и учениците със специални образователни потребности помощните средства и технологии са тези, които разкриват уменията и индивидуалните им възможности в образователния процес.

Помощните средства и технологии са инструменти и те трябва да бъдат избрани така, че да отговарят на индивидуалните потребности на всяко дете или ученик със специални образователни потребности, за да се включи равноправно в образователния процес в детската градина или в училището. Децата и учениците със специални образователни потребности са разнородна група и образователните институции трябва да им осигурят необходимите помощни средства и технологии, за да имат те достъп до информацията и учебното съдържание заедно с останалите деца и ученици.

За автора:

Жана Атанасова Янкова е доктор на педагогически науки и доцент по специална педагогика. Има собствено изследване свързано с използването на различни помощно-технически средства в приобщаването на ученици със специални образователни потребности.

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.