Menu
Your Cart

Педагогика на деца и ученици с множество увреждания

Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
New Hot
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
28.00лв.

    Тази книга се състои от две основни части – теоретична и изследователска. В теоретичната част, в рамките на 12 глави, се дискутират различни основни въпроси. Главите са: Глава І. Дефиниции на  множествените увреждания. Класификация; Глава ІІ. Исторически преглед на обучението на деца и ученици с множество увреждания; Глава ІІІ. Нормативна уредба спрямо деца и лица с множество увреждания; Глава ІV. Преглед на множествените нарушения; Глава V. Диагностика и оценяване на деца и ученици с множество увреждания; Глава VІ. Водещи принципи в обучението на деца и ученици с множество увреждания; Глава VІІ. Създаване на индивидуална образователна програма за деца и ученици с множество увреждания; Глава VІІІ. Обучение и преподаване на деца и ученици с множество увреждания; Глава ІХ. Интегрирано и включващо обучение при ученици с множество увреждания; Глава Х. Проблемни поведения при деца и ученици с множество увреждания; Глава ХІ. Роля на родителите и работа със семействата на деца с множество увреждания; Глава ХІІ. Преход на ученици с множество увреждания към зряла възраст. Първата част е онагледена с множество снимки. Втората част предлага описание на 4 реални случая на деца и ученици с множество увреждания, с които авторът е работил пряко (case study).  Изследваните деца и ученици са на възраст 6–19 години и са с различни комбинации от увреждания – зрителни, слухови, интелектуални, двигателни, неврологични и пр. Книгата е с общ обем от 307 страници.

За автора:

    Мира Цветкова е доктор на педагогическите науки и професор по специална педагогика. Притежава множество изследвания и публикации свързани с обучението на деца и ученици със зрителни нарушения и множество увреждания.


Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.