ОНЛАЙН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС!

Уебинар на тема „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието" с водещ Цветомира Ангелова - доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата.

Провежда се в две сесии на 06 и 13 декември!

Курсът е насочен към организацията на адаптиране на учебното съдържание и образователната среда за ученици със специални образователни потребности включени в процеса на обучението. Прилагането на видове модели при адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности води до подобряване на обучителните им способности, усъвършенстване на уменията им и лесно усвояване на трудния за тях учебен материал.Целта на обучението е участниците да се запознаят с техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание включени в процеса на обучението на детската градина и училището.

Таксата за уебинара - 70 лв.

Преминаването на курса носи един квалификационен кредит.

Участниците ще имат достъп до презентации и други материали чрез специалната онлайн платформата на провеждане.

За допълнителна информация и записване:

0877 183 624 и nioppbg@gmail.com