???? НОВО ОТ НИОПП!
ОНЛАЙН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС!
????Уебинар на тема „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието" с водещ Цветомира Ангелова - доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата.
????Провежда се в две сесии на 23 и 30 ноември!
????Курсът е насочен към организацията на адаптиране на учебното съдържание и образователната среда за ученици със специални образователни потребности включени в процеса на обучението. Прилагането на видове модели при адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности води до подобряване на обучителните им способности, усъвършенстване на уменията им и лесно усвояване на трудния за тях учебен материал.Целта на обучението е участниците да се запознаят с техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание включени в процеса на обучението на детската градина и училището.
????Таксата за уебинара - 55 лв.
????Преминаването на курса носи един квалификационен кредит.
????Участниците ще имат достъп до презентации и други материали чрез специалната онлайн платформата на провеждане. Ще получите и достъп до безплатен обучителен комплект „Обмяна на опит за образователно приобщаване“, изготвен по проект „Обмяна на опит за образователно приобщаване“.
ℹ️ Вижте повече информация за курса тук ⤵️
За допълнителна информация и записване:
???? 0877 183 624
???? nioppbg@gmail.com