ОНЛАЙН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС!
????????????Уебинар на тема „Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия - Burn-out синдром“ с водещ Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.
????Провежда се в две сесии на 02 и 03 декември!
????Стресът в работата, по данни на различни престижни европейски организации, е най-разпространеният здравен и професионален проблем и засяга между 1/3 от всички работещи. Учителската професия е сред най-стресогенните, а работещите в сферата на образованието са сред най-засегнатите от различни професионални заболявания, особено тези от системен характер, като хронична умора, високо кръвно, диабет, автоимунни заболявания, алергии. Учителският труд поражда сериозна умора, напрежение и професионален стрес. Учителският труд поражда сериозна умора, напрежение и професионален стрес, който може да достигне в отделни моменти и при отделни колеги до т.н. „професионално прегаряне”.
????Целите на програмата са Повишаване на ефективността на служителите, измерена като съотношение между резултати от труда и вложени ресурси (физическо и психическо усилие). Запознаване с характеристиките на стреса и професионалното изпепеляване (бърнаут), факторите и проявите. Разпознаване на евентуални проявления на бърнаут. Достъп до личностни ресурси за контрол върху стреса и превенция на професионалното прегаряне.
????Таксата за уебинара - 68 лв.
????Преминаването на курса носи един квалификационен кредит.
????Участниците ще имат достъп до презентации и други материали чрез специалната онлайн платформата на провеждане.
ℹВижте повече информация за курса тук ↩
За допълнителна информация и записване:
????0877 183 624
????nioppbg@gmail.com