ОБУЧЕНИЕ В СОФИЯ!
????19 октомври - „Специфика на дистанционното обучение за ученици със специални образователни потребности в онлайн среда“ с водещ Марина Арнаутска - действащ дългогодишен ресурсен учител. Обучител по теми, свързани с приобщаващото образование.
???? Гост лектор - Анна Янина-организационен консултант и обучител с над 15 години опит в разработването и провеждането на обучения. Kонсултант и обучител в сферата на уврежданията към Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Британски съвет – България и други организации.
????Ще бъдат представени актуални теоретични и практични аспекти на работа с деца и ученици със СОП в условията на дистанционно обучение с фокус върху подготовката на педагогическия специалист по отношение на организацията, планирането, провеждането и оценката на резултатите от дистанционното обучение в онлайн среда. Ще бъдат разгледани практически насоки за взаимодействие и включване на родителите и асистентите на учениците в условията на дистанционно обучение, както и спецификата на груповата и индивидуална дистанционна форма обучение при разнообразни образователни платформи, инструменти и настройки за достъпност, включително помощни средства и технологии (периферия и приложения) за ученици със СОП за работа с компютър в онлайн среда.
????Такса за обучението - 72 лв.
????Преминаването на курса носи един квалификационен кредит.
????Участниците ще имат допълнителен достъп след обучението до презентации и други материали чрез специалната онлайн платформата на НИОПП.
ℹ️ Вижте повече информация за обученията тук ⤵️
За допълнителна информация и записване:
???? 0877 183 624
???? nioppbg@gmail.com