???? НОВО ОТ НИОПП!
ОНЛАЙН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС!
????Уебинар на тема „Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики“ с водещ Анна Динчева - магистър по специална педагогика с над 10 годишна практика с деца и ученици с аутизъм, ХДВ, сензорно-интегративна дисфункция и обучителни трудности.
????Провежда се в две сесии на 19 и 26 ноември!
????Сензорната интеграция е основен фактор, оказващ силно влияние върху ранното детско развитие. Успешната адаптация, пълноценно общуване и справянето с всички правила/ситуации/изисквания в структурираната учебна среда са основни предизвикателства за всяко дете. За да се справи с тях, детето се нуждае от сензорен опит и познания за собственото тяло и света около себе си. Познаването на процеса на сензорна интеграция в норма и патология, е изключително важен фактор за успешната работа с деца и ученици със СОП и условие за успешното им приобщаване.Работещите с деца със СОП, огромен процент, от които имат нарушена сензорна преработка в различна степен, се нуждаят от теоретична и практическа подготовка, за да познават и отговарят на специфичните им нужди.
????Таксата за уебинара - 60 лв.
????Преминаването на курса носи един квалификационен кредит.
????Участниците ще имат достъп до презентации и други материали чрез специалната онлайн платформата на провеждане. Ще получите и достъп до безплатен обучителен комплект „Обмяна на опит за образователно приобщаване“, изготвен по проект „Обмяна на опит за образователно приобщаване“.
ℹ️ Вижте повече информация за курса тук ⤵️
За допълнителна информация и записване:
???? 0877 183 624
???? nioppbg@gmail.com