НОВО ОТ НИОПП!
ОНЛАЙН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС!
????Уебинар на тема „Актуални модели на управление на кризи и конфликти в образователната среда“ с водещ Александър Кръстев - доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.
????Провежда се в две сесии на 13 и 20 ноември!
????Поведението на педагозите в организацията на кризисни и конфликтни ситуации се осъществява през превенция и управление на групите. Разбирането на груповата динамика е фактор за ефективно владеене на образователната среда. Формирането на ценности и умения за реакция при криза, които да бъдат като реален регулатор на поведението в детската група или класа. Познаването етапите и процесите на конфликта и кризата са средство за ефективно управление на климата в образователната среда. Да управляваш означава да въздействаш върху групата с оглед съвместното постигане на превенция и управление на конфликтите и кризите. Задължително е педагогическите специалисти да бъде подготвени за разпознаване и управление процесите, явленията, събитията, които протичат в образователната системата. Умението да управлява и превенира индивидуалните и колективни кризи и конфликти е признак на високо педагогическо справяне и отговор на съвременните реалности.
????Таксата за уебинара - 57 лв.
????Преминаването на курса носи един квалификационен кредит.
????Участниците ще имат достъп до презентации и други материали чрез специалната онлайн платформата на провеждане. Ще получите и достъп до безплатен обучителен комплект „Обмяна на опит за образователно приобщаване“, изготвен по проект „Обмяна на опит за образователно приобщаване“.
ℹ️ Вижте повече информация за курса тук ⤵️
За допълнителна информация и записване:
???? 0877 183 624
???? nioppbg@gmail.com