БАНКА ЗА ПРИОБЩАВАЩИ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

Национална Асоциация на Ресурсните Учители, съвместно с английските организации Physio Net и Frontline организира доставянето и раздаването на голямо дарение от помощни средства за деца с физически увреждания в България.

НАРУ е национална неправителствена организация обединяваща професионалисти работещи за пълноценната интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователна среда.

PhysioNet фондация, базирана в Йоркшир, Англия създадена през 2005, за да предоставя физиотерапевтично оборудване за деца с увреждания от Централна и Източна Европа и развиващите се държави по света. Цялото оборудване е дарено и реновирано от PhysioNet преди да бъде изпратено.

Какво е ерготерапия ?

Ерготерапията е добре позната практика в много страни по света за осигуряване на възможност в максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност. Освен това ерготерапевтите спомагат за компенсирането на трайно нарушени  функции чрез адаптиране и приспособяване на домашната, училищна и работна среда.

Основна цел на ерготерапевтичната интервенция е да осигури пълно и активно участие на хората с увреждания в обществения живот и да подобри качеството на техния живот. Отличителна особеност на ерготерапията е холистичният подход към клиента, който е поставен в центъра на терапевтичния процес.

Вече няколко години Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ) работи за въвеждането на училищна ерготерапия.

kid

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Това са някои от често задаваните въпроси към нас.

Ако не може да намерите отговор на въпроса, който Ви интересува, тогава може да ни го зададете като се свържете с нас на телефон или e-mail.

zar
+Колко време мога да използвам полученото оборудване?
+ Къде мога да получа информация за следващи доставки на оборудване до България ?
+Колко броя оборудване най-много мога да получа ?
+Ако нещо от предоставеното ми оборудване има нужда от ремонт, какво да направя ?
+Ако вече нямам нужда от предоставените ми помощни средства, какво да направя ?
children

Свържете се с нас


0877 182579 Inclusion.bg в Facebook info@inclusion.bg

Изработка на уеб сайт от